نام فایل : English Grammar In Use تقویت گرامر زبان انگلیسی


تولید کننده : سایرEnglish Grammar In Use + CD ROM 4th edition Intermediate

  بسته ای جهت تقویت گرامر زبان انگلیسی که دارنده عنوان بهترین فروش در زمینه گرامر زبان انگلیسی در جهان می باشد. این بسته شامل یک برنامه اجرایی از مثال های مختلف و کاربردهای گرامر همراه با جواب می باشد که مناسب برای استفاده به عنوان خودآموز می باشد و در کنار آن نسخه PDF این بسته که برگرفته از کتاب منتشر شده آن می باشد که بدون جواب می باشد و می توان از آن برای ارزیابی مهارت های فرا گرفته شده استفاده کرد.

 

حجم فایل 400 مگابایت

همیشه در کنار شما هستیم