نام درس : سبکهای معماری نرم افزار


نویسنده : سایر


این کتاب شامل 98 صفحه می باشد

حجم فایل : 1 گیگابایت


هزینه :2000 تومان


این نوشتار گزارش سمینار کارشناسی ارشدی است که به بررسی سبکهای معماری نرم افزار به طور عام و ویژگیهای کیفیتی در سبکهای چند ریختی به طور خاص، اختصاص دارد.
برای این منظور ابتدا به معرفی برخی از مقدمات و اصطلاحات پایه ای در زمینه معماری و معماری نرم افزار پرداخته خواهد شد و بعضی از تعاریف مهم در این زمینه ارائه خواهد گردیدکتاب های مرتبط

همیشه در کنار شما هستیم