نام درس : Data Structures and Algorithms n C 2011 Wiley


نویسنده : Michael T. GoodrichRoberto TamassiaDavid M. Mount


این کتاب شامل 738 صفحه می باشد

حجم فایل : 1 گیگابایت


هزینه :4000 تومان


"An updated, innovative approach to data structures and algorithms Written by an author team of experts in their fields, this authoritative guide demystifies even the most difficult mathematical concepts so that you can gain a clear understanding of data structures and algorithms in C++. The unparalleled author team incorporates the object-oriented design paradigm using C++ as the implementation language, while also providing intuition and analysis of fundamental algorithms. Offers a unique multimedia format for learning the fundamentals of data structures and algorithms Allows you to visualize key analytic concepts, learn about the most recent insights in the field, and do data structure design Provides clear approaches for developing programs Features a clear, easy-to-understand writing style that breaks down even the most difficult mathematical concepts Building on the success of the first edition, this new version offers you an innovative approach to fundamental data structures and algorithms."-- Read more... 1. A C++ primer -- 2. Object-oriented design -- 3. Arrays, linked lists, and recursion -- 4. Analysis tools -- 5. Stacks, queues, and deques -- 6. List and iterator ADTs -- 7. Trees -- 8. Heaps and priority queues -- 9. Hash tables, maps, and skip lists -- 10. Search trees -- 11. Sorting, sets, and selection -- 12. Strings and dynamic programming -- 13. Graph algorithms -- 14. Memory management and B-trees -- A. Useful mathematical factsکتاب های مرتبط

همیشه در کنار شما هستیم