نام درس : The Elements of C++ Style


نویسنده : Trevor MisfeldtGregory BumgardnerAndrew Gray


این کتاب شامل 191 صفحه می باشد

حجم فایل : 1 گیگابایت


هزینه :3000 تومان


The Elements of C++ Style is for all C++ practitioners, especially for those working in teams where consistency is critical. Just as Strunk and White's The Elements of Style provides rules of usage for writing in the English language, this text furnishes a set of rules for writing in C++. The authors offer a collection of standards and guidelines for creating solid C++ code that will be easy to understand, enhance and maintain. The book provides conventions for formatting, naming, documentation, programming, and packaging for the latest ANSI standard of C++, and also includes discussion of advanced topics such as templates. Trevor Misfeldt is co-author of Elements of Java Style (Cambridge, 2000) and CEO of CenterSpace Software. Gregory Bumgardner is a Freelance Consultant with twenty-five years of experience in software design and implementation. He is co-author of Elements of Java Style (Cambridge, 2000). Andrew Gray is Director of Engineering for Intellichem, Inc. He was previously Software Engineering Manager and Technology Evangelist at Rogue Wave Software, where he led the development of XML infrastructure solutions.کتاب های مرتبط

همیشه در کنار شما هستیم