نام درس : Sams Teach Yourself Data Structures and Algorithms in 24 Hours


نویسنده : Robert Lafore


این کتاب شامل 42 صفحه می باشد

حجم فایل : 1 گیگابایت


هزینه :2000 تومان


This book is about data structures and algorithms as used in computer programming. Data structures are ways in which data is arranged in your computer’s memory (or stored on disk). Algorithms are the procedures a software program uses to manipulate the data in these structures. Almost every computer program, even a simple one, uses data structures and algorithms. For example, consider a program that prints address labels. The program might use an array containing the addresses to be printed, and a simple for loop to step through the array, printing each address. The array in this example is a data structure, and the for loop, used for sequential access to the array, executes a simple algorithm. For uncomplicated programs with small amounts of data, such a simple approach might be all you need. However, for programs that handle even moderately large amounts of data, or which solve problems that are slightly out of the ordinary, more sophisticated techniques are necessary. Simply knowing die syntax of a computer language such as C++ isn’t enough. This book is about what you need to know after you’ve learned a programming language. The material we cover here is typically taught in colleges and universities as a second-year course hi computer science, after a student has mastered the fundamentals of programming.کتاب های مرتبط

همیشه در کنار شما هستیم