Creating Motion Graphics with Sketch and Toon in Cinema 4D

Creating Motion Graphics with Sketch and Toon in Cinema 4D


مدرس : EJ Hassenfratz


مدت زمان آموزش : 4 ساعت و 1 دقیقه

حجم فایل : 0.26


هزینه :10000 تومان
در این دوره آموزشی با استفاده از سیستم Sketch and Toon یا همان حالت کارتونی کردن خروجی ها در نرم افزار  Cinema 4D را یاد می گیریم. در این آموزش ما موشن گرافیک هایی تولید می کنیم سپس با این سیستم بسیار جالب و ساده خروجی های خودمون رو شبیه کارتون های دو بعدی یا حالت های نقاشی مانند و …  می کنیم .آموزش های مرتبط

همیشه در کنار شما هستیم